Bygg- och konstruktionsrätt

Bygg- och kontruktionsrätt handlar om tillstånd som ger dig rätt att bygga på din tomt. I samband med en byggrätt får du rättigheter och skyldigheter som gäller ditt önskade bygge. Med byggrätt menas den totala graden som får byggas på en fastighet i enlighet med detaljplanen. Om du som fastighetsägare vill bygga ett garage eller en tillbyggnad behöver du ta reda på den unika byggrätten för din fastighet. Där kan du se hur många kvadratmeter som finns kvar att utnyttja för en eventuell utbyggnad.

Större byggrätt

Byggrätten anpassas efter vilken infrastruktur som finns. I detaljplanen finns information om hur fastigheten och tomten får användas. Det vill säga hur hög byggnaden får bli, antalet våningar, om fastigheten ska användas för att bo i samt avståndet till nästa tomtgräns.

Det går att ansöka om större byggrätt hos kommunen. Det kallas för lämplighetsbedömning och varje enskilt fall måste prövas. Det finns regler för att allt ska gå rätt till. Det är rättvist och ger samma förutsättningar för alla som ska bygga. Det är viktigt att ha regler så att inte bygget överstiger det totala utrymmet. Det kan i vissa fall orsaka tvister eller skapa för litet utrymme i områden med redan befintliga byggnader. Det finns med andra ord en hel del saker som man kanske vanligtvis inte tänker på.

Förändra en konstruktion

Andra tillfällen där byggrätten ska användas är om du ska förändra en konstruktion. Exempelvis när man ska bygga en balkong eller en mur. Ansökningen gör du på ditt kommunkontor. Där finns blanketter att fylla i och du får även god hjälp vid andra frågor som berör bygg- och konstruktionsrätten. Advokater kan också hjälpa till vid en eventuell tvist.