Försäkringar

I princip kan man ta en försäkring mot allting, under förutsättning att man är beredd att betala premien för det. Lloyds i London är ett bolag där filmstjärnor försäkrade sig mot skador på kroppsdelar som var avgörande för deras karriär; där fotbollsspelare försäkrade sina fötter och så vidare.

I Sverige har försäkringsbranschen vuxit sig allt större. Däremot kan det vara svårt att teckna försäkringar här i sådana fall där det inte finns någon statistik att luta sig mot. Försäkringar som i princip bygger på en slags vadslagning förekommer inte i svenska försäkringsbolag.

Grunden för all premieberäkning i försäkringsbranschen är statistik. Så snart det finns en möjlighet att beräkna statistiska sannolikheter för att en viss händelse skall kunna inträffa är den också försäkringsbar.

Svenska försäkringsbolag är i allmänhet försiktiga när det gäller att ge sig in i branscher som är alltför osäkra. Man håller sig också i regel till svenska försäkringstagare och till svenska förhållanden.

De flesta försäkringar är frivilliga, men det finns också sådana fall där försäkringen är obligatorisk. Alla motorfordon som framförs på svenska vägar måste ha en trafikförsäkring. Den försäkringen är till för att den som vållar en skada i trafiken ska kunna betala ersättning till den som har fått en skada på sitt fordon eller om någon person i den andra bilen blivit skadad.

Ersättning från en försäkring t.ex. på grund av en olycka, är för det mesta skattefri. Bara i sådana fall där försäkringsersättningen motsvarar en premie som man fått avdrag för blir det skatteplikt; det vill säga pensionsförsäkring eller livränta.