Båtförsäkring

Det finns idag många skäl till att försäkra sin båt; oavsett storlek och användning. Marknaden för båtförsäkringar har utvecklats en hel del under de senaste åren, vilket medför att man kan försäkra sig mot de viktigaste problemen som kan inträffa för en båtägare.

Båtförsäkring är inte obligatorisk. Det kan alltså gå så illa att man råkar orsaka en svår skada på en annan person med sin båt och därmed bli skyldig att betala stora summor i skadestånd.

En ansvarsförsäkring är alltså i högsta grad att rekommendera för varje båtägare i den mån detta ansvar inte regleras av till exempel hemförsäkringen. Även om den gör det kan det vara skäl att se om det finns beloppsbegränsningar eller självrisk som gör att det ändå är värt premien.

Ansvarsdelen i en båtförsäkring är alltså till för att täcka kostnader för skadestånd för händelser som man har orsakat genom olyckshändelse eller slarv. Ansvarsdelen avser också rättegångskostnader som kan uppkomma för både dig och motparten om fallet skulle komma till domstol.

Försäkringsbolaget hjälper också till vid förhandlingar om skadeståndets omfattning och storlek. Har man varit med om en olycka kan man också få krishjälp. Denna hjälp finns ofta med i ansvarspaketet.

Vid en jämförelse mellan olika försäkringsbolags erbjudanden är det viktigaste att titta på de undantag, beloppsbegränsningar och självriskbelopp som erbjuds. Eftersom varje försäkringssituation är individuell är också erbjudande mer varierande än vad som gäller för till exempel bilförsäkringar. Rätt tillvägagångssätt är därför att gå in på nätet och fylla i sina uppgifter och jämföra de olika erbjudandena.