Hundförsäkring

Eftersom djurens sjukvård inte finansieras av skattepengar så är den oftast väldigt dyr vilket gör att om man inte försäkrar sitt husdjur så kan det kosta flera tusentals kronor om det skulle råka ut för en olycka, det gör att man behöver sätta undan en buffert för att klara av plötsliga olyckor. Dessutom så slipper man hamna i situationen att välja om man ska ge sitt husdjur vård eller inte.

Oftast så varierar försäkringarna för hundar mellan olika försäkringsbolag och därför det viktigt att läsa igenom villkoren för just den hundras som du har. Dessutom så finns det lite olika regler beroende på försäkringsbolag. Vissa behandlar inte sjukdomar som uppkommit innan man tecknat försäkringen medan andra har karens runt 20 – 30 dagar. Vilket innebär att de sjukdomar som uppkommer 20- 30 dagar efter det att försäkringen tecknats inte täcks av försäkringen.

För att gardera sig mot att teckna fel försäkring gäller det att jämföra och att läsa på om olika försäkringar så att man är väl förberedd.

Ett bra sätt att få mer information om hundförsäkringar är helt enkelt att fråga andra som är i samma situation. Det finns flera olika hundforum på nätet där man kan fråga andra hundägare om vad dem tycker är viktigast och hur dem gjort för att få ner priset. En annan viktig källa är att fråga andra vänner och bekanta hur de försäkrade sina hundar. Desto mer kunskap man samlar på sig innan man tecknar sitt avtal desto lättare är det att välja rätt hundförsäkring.