Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en grundförsäkring på bilen och något som är obligatoriskt på alla bilar i bruk. Trafikförsäkringen täcker endast skador på tredje part där du är vållande till olyckan. Det inkluderar även om man kör in i ett föremål som till exempel ett vägräcke eller liknande. Då ersätter trafikförsäkringen kostnaden för reparationen av vägräcket men inte kostnaden för reparationen för eventuella skador på det egna fordonet.

Det är alltid fordonets ägare som ska teckna trafikförsäkringen i samband med köpet av bilen. Försäkringen ska gälla från den dagen bilen tas i bruk, det vill säga omedelbart om bilen redan är i bruk vid köpetillfället. Är bilen avställd behövs ingen trafikförsäkring.

Det är viktigt att vara noggrann när man jämför olika trafikförsäkringar så att man ser till att man hittar en till ett bra pris. Det kan faktiskt skilja förvånansvärt mycket mellan olika försäkringsbolag och därför är det väldigt viktigt att inte bara ta första bästa. Det kan även vara intressant att jämföra trafikförsäkringen med andra bilförsäkringar så som halv och helförsäkringar för att se till att man väljer rätt typ av försäkring till sitt fordon.

Vad händer om jag inte försäkrar min bil?

Om man av någon anledning inte tecknar en trafikförsäkring så anmäls man automatiskt till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift för varje dag som bilen är oförsäkrad. Avgiften kallas för trafikförsäkringsavgift och baseras på vilken typ av bil man har men oftast får man betala mellan hundra till hundratrettio kronor per dag. Vilket är betydligt dyrare än den försäkringspremie man betalar när man har bilen försäkrad, så var noga med att skaffa en försäkring till din nya bil.